עוצרים עכשיו

את תוכנית הסיפוח של הקיצוניים

הצטרפו לפעילות

מה יקרה כתוצאה מסיפוח 2.6 מיליון פלסטינים?

הפלסטינים יזכו בחופש תנועה מוחלט

לכל מקום בישראל, ללא צורך בהיתרי מעבר ובידוק ביטחוני

הם יוכלו לחזור להתגורר

במקומות מהם התפנו - עכו, חיפה, יפו ובכל ישוב ישראלי אחר

הם ייהנו משרותי בריאות מתקדמים

של ישראל ויתחרו עם אזרחי המדינה על מיטה בבית החולים ותור לרופא המקצועי שגם כך נמצאים במחסור

הפלסטינים יעבדו בישראל

ללא צורך בהיתרי עבודה. הם יוכלו להתחרות בעובדים ישראליים, שייפלטו ממעגל העבודה

לאחר שדרישתם לאזרחות מלאה תתקבל על ידי הקהילה הבינלאומית

ויזכו גם לאזרחות ישראלית